Crawl-kurs för kvinnor, ickebinära och transpersoner av alla könsidentiteter

Lär dig Crawla med Stockholm Dolphins, Stockholms hbtqi-simklubb.

Det här är kursen för dig som tänkt att du vill lära dig crawla och kanske börja simma i ett lag. Nu är det dags.

Vi träffas 6 gånger under en intensiv och kul vecka. Kursen börjar den söndag 11 juni kl 11.00-12.00. Efter första träningen äter de som vill lunch tillsammans (ingår ej i priset). Resten av tillfällena är kvällstid 20:00-21:00, måndag 12 juni – fredag 16 juni. Vi har bokat hela Bredängsbadet, så det är bara vi där.

Du behöver inte vara total nybörjare, vi kommer att dela upp gruppen om vissa redan kan lite.

Kursen kostar 1200 kr.

Kursen riktar sig till vuxna över 18 år.

Vi har 14 platser. Först till kvarn. Anmäl dig på den här länken.

FAQ

Hur anmäler jag mig?
Du anmäler dig på länken här. Du kommer att få ett bekräftelsemejl om du får en plats och du säkrar din plats genom att betala kursavgiften via swish. Om du inte betalar förlorar du din plats till någon annan.

Vilka deltar?
Du kommer att simma enbart med andra kvinnor, ickebinära och transpersoner av alla könsidentiteter. Vi som håller i kursen är hbtqi-personer av alla kön. Vi blir högst 14 deltagare. Om vi får färre än 6 anmälda kommer vi att behöva ställa in kursen.

Hur hittar jag till Bredängshallen?
Adressen är Concordiavägen 21. Hallen ligger cirka 500 m från Bredängs tunnelbana. Se karta.

Finns det en åldersgräns?
Ja, den är 18 år. Vår försäkring täcker enbart vuxna simmare.

Hur byter man om?
Det finns 2 könade omklädningsrum och ett könsneutralt. Du väljer själv vilket du vill byta om i. Innan oss är det förmodligen andra grupper, men inte efter. Under själva träningen är vi själva i hallen.

Vad händer om jag behöver avboka?
När du har betalat för kursen är du anmäld, det går inte att avboka sin anmälan efter att kursen är betald. Om vi har någon på väntelista som kan ta din plats kan du få tillbaka kursavgiften.

Vad behöver jag kunna innan?
För att delta i crawlkursen måste du kunna simma minst 200 m motionssim och vara bekväm med att doppa ansiktet i vattnet. Vi jobbar lugnt och metodiskt och kommer gå igenom grundtekniken i crawl för att ge dig bästa förutsättningar att lära dig crawla lugnt och effektivt. Vi kommer gå igenom kroppsposition, simtag, bentag, och andning i crawl. Du behöver inte vara total nybörjare, vi kommer att dela upp gruppen om vissa redan kan lite.

Vad behöver jag?
Badkläder som du är bekväm att röra dig i, simglasögon, och en badmössa kan vara skönt om du har längre hår för att slippa få det i ansiktet.

Mål med kursen?
Att få till effektiv teknik från början.
Att klara av att simma mer än 200 m crawlsim.
Att förbättra simteknik, fart och uthållighet.
Att du ska vilja börja simma med oss i Dolphins.

Freestyle swimming course for women, non-binary and trans people of all genders


Learn to swim freestyle with Stockholm Dolphins, the Stockholm LGBTQ-swim team. This fall we are offering a course on freestyle swimming for women, non-binary and trans people of all gender identities.

Have you been thinking that you want to learn to swim freestyle and maybe join a swim team? Now it’s time!

We will meet 6 times during a fun and intense week, starting June 11. On June 11 we will have our first session, 12:00 – 13:00, followed by a joint lunch to get to know each other (not included in the price). The following days, Monday June 12 – Friday June 16, we will swim in the evening, 20:00 – 21:00.

You don’t have to be a total beginner, if there are different levels in the group we will split it.

The course costs 1200 kr.

We have 14 spots, sign up on this link.

FAQ

Who will participate?
You will swim only with other women, non-binary people and trans people of all gender identities. We who lead the course are LGBTQ-people of different genders. We will have a maximum of 14 participants. If we get less than six participants we might need to cancel the course.

How do I sign up?
Sign up using this link. You will get a confirmation email if you get a spot, when you have paid the fee your spot is secured. Let us know if you don’t have swish and need another mode of payment. If you don’t pay you will lose your spot.

How do I find Bredängshallen?
The address is Concordiavägen 21. The pool is about 500 m from the Bredäng subway station. Click here for a map.

Is there an age limit?
Yes, we can only admit swimmers who are above 18 years of age..

What about the changing rooms?
There are two gendered changing rooms and one gender neutral smaller one. You decide yourself which one you want to use. There are probably other people there before us, but during the practice and after we are by ourselves.

If I need to cancel?
When you have paid the course you are signed up, you cannot cancel after the course is paid. If we have someone on a waiting list who wants your spot you might get your money back.

Are there any prerequisites for the course?
To participate you must be able to swim breast stroke for at least 200 m and be comfortable with having your head under water. We will teach you in a calm and methodic way the basic freestyle technique so you can learn to swim calmly and efficient. We will teach you body position, arms, legs and breathing. You don’t have to be a total beginner, if there are different levels in the group we will split it.

What do I need?
You need swim wear that you feel comfortable moving in and goggles. If you have long hair a cap might be nice to prevent the hair disturbing your face.

Goals with the course?
To learn efficient technique from the beginning.
To be able to swim more than 200 m freestyle.
To improve technique, speed and endurance.
That you will want to start swimming with us in Stockholm Dolphins.