Crawl-kurs för kvinnor, ickebinära och transpersoner av alla könsidentiteter 

Lär dig Crawla med Stockholm Dolphins, Stockholms hbtqi-simklubb.

Det här är kursen för dig som tänkt att du vill lära dig crawla och kanske börja simma i ett lag. Nu är det dags. 

Vi träffas 8 gånger. Kursen börjar den 12 september kl 21.00-22.00. Sista tillfället är den 31 oktober. Vi har bokat hela Bredängsbadet, så det är bara vi där.

Kursen kostar 1200 kr.
Kursen riktar sig till vuxna över 18 år. 

Vi har 12 platser. Först till kvarn. Anmäl dig på den här länken.

Just nu är kursen full, men du kan ställa upp dig på köplats.

FAQ

Hur anmäler jag mig?

Du anmäler dig på denna länk. Du kommer att få ett bekräftelsemejl om du får en plats och du säkrar din plats genom att betala kursavgiften via swish. Om du inte betalar förlorar du din plats till någon annan. Kursen är dock full nu, så du kan bara skriva upp dig på kölista.

Vilka deltar?

Du kommer att simma enbart med andra kvinnor, ickebinära och transpersoner av alla könsidentiteter. Vi som håller i kursen är hbtqi-personer av alla kön. Vi blir högst 12 deltagare. Om vi får färre än 6 anmälda kommer vi att behöva ställa in kursen.

Hur hittar jag till Bredängshallen?

Adressen är Concordiavägen 21. Hallen ligger cirka 500 m från Bredängs tunnelbana. Se karta.

Finns det en åldersgräns?

Ja, den är 18 år. Vår försäkring täcker enbart vuxna simmare.

Hur byter man om?

Det finns 2 könade omklädningsrum och ett könsneutralt. Du väljer själv vilket du vill byta om i. Innan oss är det förmodligen andra grupper, men inte efter. Under själva träningen är vi själva i hallen.

Vad händer om jag behöver avboka?

När du har betalat för kursen är du anmäld, det går inte att avboka sin anmälan efter att kursen är betald. Om vi har någon på väntelista som kan ta din plats kan du få tillbaka kursavgiften.

Vad behöver jag kunna innan? 

För att delta i crawlkursen måste du kunna simma minst 200 m motionssim och vara bekväm med att doppa ansiktet i vattnet. Vi jobbar lugnt och metodiskt och kommer gå igenom grundtekniken i crawl för att ge dig bästa förutsättningar att lära dig crawla lugnt och effektivt. Vi kommer gå igenom kroppsposition, simtag, bentag, och andning i crawl. 

Vad behöver jag?

Badkläder som du är bekväm att röra dig i, simglasögon, och en badmössa kan vara skönt om du har längre hår för att slippa få det i ansiktet. 

Mål med kursen?

  • Att få till effektiv teknik från början.
  • Att klara av att simma mer än 200 m crawlsim.
  • Att förbättra simteknik, fart och uthållighet.
  • Att du ska vilja börja simma med oss i Dolphins.

 

Freestyle swimming course for women, non-binary and trans people of all genders

Learn to swim freestyle with Stockholm Dolphins, the Stockholm LGBTQ-swim team. This fall we are offering a course on freestyle swimming for women, non-binary and trans people of all gender identities. 

Have you been thinking that you want to learn to swim freestyle and maybe join a swim team? Now it’s time!

We meet 8 times during the fall, on Mondays at 9 pm-10 pm. We start on Sept 12th and end on Oct 31st. We have booked Bredängsbadet, and we will be the only group there.

The course costs 1200 kr.

We have 12 spots, sign up on this link.

At this moment the course is full, but you can sign up to a queue.

FAQ

Who will participate?

You will swim only with other women, non-binary people and trans people of all gender identities. We who lead the course are LGBTQ-people of different genders. We will have a maximum of 12 participants. If we get less than six participants we might need to cancel the course.

How do I sign up?

Sign up using this link. You will get a confirmation email if you get a spot, when you have paid the fee your spot is secured. Let us know if you don’t have swish and need another mode of payment. If you don’t pay you will lose your spot. 

How do I find Bredängshallen?

The address is Concordiavägen 21. The pool is about 500 m from the Bredäng subway station. Click here for a map.

Is there an age limit?

Yes, we can only admit swimmers who are above 18 years of age.

What about the changing rooms?

There are two gendered changing rooms and one gender neutral smaller one. You decide yourself which one you want to use. There are probably other people there before us, but during the practice and after we are by ourselves. 

If I need to cancel?

When you have paid the course you are signed up, you cannot cancel after the course is paid. If we have someone on a waiting list who wants your spot you might get your money back. 

Are there any prerequisites for the course?

To participate you must be able to swim breast stroke for at least 200 m and be comfortable with having your head under water. We will teach you in a calm and methodic way the basic freestyle technique so you can learn to swim calmly and efficient. We will teach you body position, arms, legs and breathing. 

What do I need?

You need swim wear that you feel comfortable moving in and goggles. If you have long hair a cap might be nice to prevent the hair disturbing your face. 

Goals with the course?

  • To learn efficient technique from the beginning. 
  • To be able to swim more than 200 m freestyle. 
  • To improve technique, speed and endurance.
  • That you will want to start swimming with us in Stockholm Dolphins.